Zamówienia publiczne / Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

2019-12-13

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2019-12-13
 • 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Szacunkowe zestawienie ilości i rodzaju przesyłek
  dodano dnia 2019-12-13
 • 3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-12-13
 • 4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  dodano dnia 2019-12-13
 • 5. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz usług
  dodano dnia 2019-12-13
 • 6. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wzór umowy
  dodano dnia 2019-12-13
 • 7. Wyjaśnienia treści SIWZ
  dodano dnia 2019-12-19
 • 8. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2019-12-23
 • 9. Informacja o udzieleniu zamówienia
  dodano dnia 2019-01-20
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.