Zamówienia publiczne / Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia publiczne

Ochrona fizyczna i techniczna obiektu zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni

2020-10-22

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2020-10-22
 • 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  dodano dnia 2020-10-22
 • 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
  dodano dnia 2020-10-22
 • 4. Wyjaśnienia treści SIWZ
  dodano dnia 2020-10-28
 • 5. Informacja z otwarcia ofert
  dodano dnia 2020-11-02
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.